SEASON 12

CANDLE JUNE EDITION

SEASON 11

Yu Takahashi EDITION

SEASON 10

TOSHI-LOW EDITION

SEASON 9

Yoichi Kitayama EDITION

SEASON 8

GAKU-MC EDITION

SEASON 7

Ryota Fujimaki EDITION

SEASON 6

Kiyoshi Shigematsu EDITION

SEASON 5

Kang Sang-jung EDITION

SEASON 4

Takeshi Kobayashi EDITION

SEASON 3

Katsuhiko Hibino EDITION

SEASON 2

Michihiko Yanai EDITION

SEASON 1

Akira Senju EDITION